Drumuri Județene

Lista drumurilor județene

 

Crt

Denumire

Traseu

Origine

Destinatie

Lungime

1

DJ 222 Limita Jud. Tulcea – Rāmnicu de Jos – Grădina – Cheia – Tārguşor – Mihail Kogălniceanu – Cuza Vodă – Medgidia – Peştera – Pietreni 94+300 181+300

87

2

DJ 222F DN 22A – Gārliciu – Limita Jud. Tulcea 0+000 10+800

10,8

3

DJ 223 Saraiu – Cloşca – Horia – Tichileşti – Topalu – Capidava – Dunărea – Seimeni – Cernavodă – Cochirleni – Rasova – Vlahii – Aliman – Floriile – Ion Corvin 0+000 93+420

93,42

4

DJ 223A Vulturu – Limita Jud. Tulcea 0+000 7+000

7

5

DJ 223B Peştera – Ivrinezu Mare – Ivrinezu Mic – Rasova 0+000 20+600

20,6

6

DJ 223C Cernavodă – DN 22C (Km 4+350) 0+000 4+600

4,6

7

DJ 224 DN 22C – Tortomanu – Siliştea – Băltăgeşti – Crucea – Vulturu 0+000 44+000

44

8

DJ 225 DN 22C – Tortoman – Dorobanţu – Nicolae Bălcescu – Tārguşor – Mireasa – Pantelimon – Runcu – Vulturu – Dulgheru – Stejaru – Saraiu 0+000 78+400

78,4

9

DJ 226 DN 22 – Lumina – Năvodari – Capul Midia – Corbu – Săcele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu 0+000 53+105

53,105

10

DJ 226A Cetatea Istria – Nuntaşi – Tariverde – Cogealac – Rāmnicu de Jos 0+000 32+000

32

11

DJ 226B DN 2A – Pantelimon – Pantelimon de Jos – Grădina – Cogealac 0+000 32+000

32

12

DJ 228 DN 22C – Nazarcea – DN 2A 0+000 16+000

16

13

DJ 307 Deleni – Şipotele 0+000 7+000

7

14

DJ 308 Ciocārlia de Sus – Lanurile – Mereni 0+000 13+000

13

15

DJ 381 DN 38 – Potārnichea – Bărăganu – Ciocārlia de Sus – Valea Dacilor – Medgidia 0+000 37+200

37,2

16

DJ 391 DN 39 – Albeşti – Cotu Văii – Negru Vodă – Cerchezu – Viroaga – Negreşti – Cobadin – Ciobăniţa – Osmancea – Mereni – Topraisar – Biruinţa – Tuzla 0+000 129+000

129

17

DJ 391A Oltina – Răzoarele – Băneasa – Văleni – Șipotele – Tufani – Furnica – Olteni – Viroaga 0+000 70+000

70

18

DJ 392 Mangalia – Pecineaga – Amzacea – General Scărişoreanu – Plopeni – Movila Verde – Independenţa – Dumbrăveni 0+000 60+200

60,2

19

DJ 393 Techirghiol – Moşneni – Pecineaga – Albeşti – Frontieră BULGARIA 0+000 44+000

44

20

DJ 394 23 August – Dulceşti – Pecineaga 0+000 8+000

8