Prezentare generala

Constituită ca unitate sub autoritatea Consiliului Judeţean Constanţa, REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DRUMURI ŞI PODURI beneficiază de peste 40 de ani de experienţă în domeniul lucrărilor de construcţie şi menţinere în stare de viabilitate a drumurilor şi podurilor.

Regia execută lucrări de întreţinere, reparaţii, consolidări şi lucrări noi, aplicând tehnologii moderne performante, înscrise în parametrii celor mai noi normative româneşti, care impun o calitate deosebită.

Succesul repurtat în toţi anii de funcţionare se datorează profesionalismului şi experienţei îndelungate a personalului de execuţie şi tehnic-ingineresc, precum şi folosirii materialelor de cea mai bună calitate, adecvate specificului fiecărei lucrări în parte.

Prin realizarea unui bun raport între costuri şi calitate, regia a obţinut un nivel ridicat de competitivitate pe piaţa construcţiilor din acest domeniu, înregistrând un trend crescător al cifrei de afaceri.

 

Atât în anul 2008 cât şi în anii anteriori, regia a efectuat lucrări de pregatire a amplasamentului, lucrari de terasamente, pietruire, asfaltare şi reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice, nu numai pe drumurile judeţene ci şi în municipii, oraşe, comune, în portul Constanţa. S-au executat de asemenea si diverse alte lucrări precum: platforme, alei, terenuri de sport etc. pentru diversi beneficiari.

Întreaga activitate este susţinută de un sistem informatic dotat cu echipamente la nivelul tehnologiei actuale, care asigură o mare capacitate de stocare, prelucrare şi furnizare a informaţiilor precum cele: financiar contabile, evidenţa de gestiune, achiziţia, lansarea şi urmărirea lucrărilor, evidenţa utilajelor şi mijloacelor de transport, resurse umane etc..

 

Investiţiile efectuate în ultimii ani în maşini şi echipamente cu performanţe ridicate, au condus la modernizarea parcului de utilaje şi mijloace de transport.

BUMB Construirea noii baze de întreţinere şi reparaţii utilaje şi mijloace de transport, dotată cu hale şi ateliere echipate corespunzător, a asigurat executarea tuturor lucrărilor de revizie, întreţinere şi reparaţii pentru utilajele şi mijloacele de transport proprii, la un înalt nivel calitativ. De asemenea, s-a creat posibilitatea de a răspunde solicitărilor şi altor beneficiari pentru efectuarea diferitor reparaţii.

La aceasta bază, dispunem şi de o linie computerizată de diagnoză, dotată cu echipamente electronice, produse ale tehnicii de vârf, care asigură o înaltă precizie în determinarea complectă a stării tehnice atât a mijloacelor de transport de toate tipurile, cât şi a utilajelor ce urmează a fi reparate.

Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri cooperează cu prestigioase firme din ţară, în scopul ridicării nivelului de mecanizare, prin achiziţionarea de utilaje şi mijloace de transport dintre cele mai performante.

Creşterea competitivităţii Regiei printr-o dotare tehnică superioară este susţinută şi de folosirea de materii prime şi materiale cu un ridicat raport calitate – preţ, la execuţia lucrărior.

Cele patru cariere proprii furnizează aproape în totalitate materialul pietros în sorturile necesare lucrărilor de drumuri.

BUMB Folosirea criblurilor din renumita carieră de roci granitice „Turcoaia” pentru prepararea mixturilor asfaltice, precum şi achiziţionarea din import a bitumului de calitate superioară, conduc la realizarea unor lucrări cu înalţi indici calitativi.

Au fost executate reparaţii de îmbrăcăminţi asfaltice şi în condiţii atmosferice neprielnice, cu temperaturi scazute şi suprafeţe umede, folosind mixturile asfaltice stocabile realizate prin tehnologii aparţinând tehnicii de vârf în domeniu.

Regia Autonomă Judeţeană Drumuri şi Poduri fiind organizată sub autoritatea Consiliului Judeţean, este condusă de un Consiliu de Administraţie numit de Consiliul Judeţean şi beneficiază de un sprijin permanent în îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care şi le propune, pentru a respecta condiţiile impuse de beneficiarii noştri.

Dacă ne veţi solicita executăm lucrări din specificul nostru de activitate, asigurăm ca veţi beneficia de un raport optim cost – calitate, precum şi de promptitudine în execuţie.

Respectarea tuturor condiţiilor cuprinse în contractele cu beneficiarii noştri, constituie principala noastra preocupare de la care nu am făcut niciodata vre-un compromis.

La solicitarea dumneavoastră, colectivul nostru de proiectare poate elabora şi documentaţii de ofertăexecuţie, pe care vi le prezentăm spre a le analiza şi aproba în vederea contractării lucrărilor.

În condiţiile în care consideraţi util ne contactaţi, atât conducerea regiei cât şi specialiştii noştri stau la dispoziţie pentru clarificarea oricăror probleme premergătoare emiterii de comenzi şi executării de lucrări.

prezentăm în continuare tipurile de utilaje şi mijloace de transport din dotarea unităţii noastre, ale căror performanţe situate la nivelul tehnicii de vârf asigură calitatea lucrărilor şi ritmul susţinut de execuţie.

invităm sa vedeţi şi cunoaşteţi dotarea noastră tehnică, precum şi moderna bază de întreţinere şi reparaţii utilaje şi mijloace de transport, pe care o avem în Constanţa, pe strada Celulozei nr 15 A.