Bilanțuri

În anul 2017, noua conducere a Consiliului Județean Constanța, împreună cu conducerea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, au pus la punct “Strategia privind infrastructura județului Constanța 2017-2020”, strategie prin care se dorește refacerea întregii rețele de drumuri județene, grav afectată de lipsa investițiilor din ultimii ani. Până la sfarșitul anului 2017 Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a finalizat reabilitarea a peste 100 km de drumuri județene atât în zona de sud, cât și în zona de nord a județului, cum ar fi: DJ 392 – AMZACEA-PLOPENI-INDEPENDENȚA-DUMBRĂVENI DJ 391 – BIFURCAȚIA DJ 392 – NEGREȘTI – COBADIN – MERENI DJ 222 – PEȘTERA-PIETRENI DJ 223B – PEȘTERA – IVRINEZU MARE DJ 223C- DN 22C – CERNAVODĂ DJ 223 – DN 2A HANUL MORILOR – TOPALU – CAPIDAVA – CERNAVODĂ DJ 226A – CETATEA HISTRIA – DJ 226 DJ 225 – PANTELIMON – RUNCU DJ 226B- DN2A – PANTELIMON Lipsa finanțării lucrărilor de reparații și întreținere din ultimii ani, în corelare cu apariția de Parcuri Eoliene și deschiderea mai multor cariere de piatra, au dus, în special pe tronsoanele de drumuri județene situate în nordul județului, la deteriorarea accentuată atât a îmbrăcăminții asfaltice cât și a fundației drumurilor. In ultimul trimestru al anului 2017 au fost realizate lucrări de refacere punctuală a zonelor grav afectate de pe tronsoanele de drumuri județene DJ 225 PANTELIMON – RUNCU și DJ 226B DN2A – PANTELIMON, în vederea asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță, urmând ca Prin “Programul de lucrări pe anul 2018” al Consiliului Județean Constanța să fie alocate sumele necesare intervenției pe celelalte tronsoane de drumuri județene situate în partea de Nord a județului, cum ar fi: DJ 222 – GRĂDINA – RÂMNICU DE JOS – HOTAR TULCEA DJ 226B – PANTELIMON – PANTELIMONU DE JOS – GRĂDINA DJ 226B – GRĂDINA – COGEALAC Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța dorește o colaborare cât mai stransă pe viitor cu toate UAT-urile din județ, astfel încât să putem răspunde solicitărilor cetătenilor și să asigurăm un trafic pe întreaga rețea de drumuri județene, în condiții de maximă siguranță și confort. Reabilitarea acestor tronsoane de drumuri județene va asigura legătura rapidă de la DN2A și DN22, către localitățile adiacente, precum și legatura cu localitățile învecinate din județul Tulcea. Concomitent cu aceste lucrări de refacere se vor lua și măsuri de restricționare a traficului greu și foarte greu și se va încerca găsirea, împreună cu reprezentanții autorităților locale din zonă, a unor soluții de deviere pe rute ocolitoare, evitând pe cât posibil tranzitarea localităților.